Od redakcji

Ryszard Gerlach   
7-9

PDF


Artykuły i rozprawy


Rozważania o młodzieży i wychowaniu

Elena Karpuszenko    Monika Czerw    Magdalena Grochulska   
27-38

PDF (English)Raporty z badań


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP