Nr 22 (2021)

Szkoła - Zawód - Praca

Cały numer 22
Okładka numer 22

Od Redakcji

Ryszard Gerlach   

PDF


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP