Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. Ryszard Gerlach
tel. 52 34 19 323
e-mail: gerlach@ukw.edu.pl

Sekretarz Redakcji:

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni
tel. 52 34 19 256
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Redaktor techniczny
dr Katarzyna Ludwikowska
e-mail: kasial@ukw.edu.pl

Członkowie Rady Redakcyjnej:

 • Tadeusz Aleksander (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
 • Augustyn Bańka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice)
 • Waldemar Furmanek (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Peter Jusko (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici /Słowacja)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej mi. Marii Grzegorzewskiej
  w Warszawie)
 • Валентина Лозовецька (Національний Педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова/Ukraina)
 • Antonella Nuzzaci (Università degli Studi dell'Aquila /Włochy)
 • Krasimir Spirov (Technical University, Sofia/Bułgaria)
 • John Ward (IRTS Ile-de-France Montrouge /Neuilly-sur-Marne Fondation ITSRS, Institut Régional de Travail Social/Francja)
 • Harun Uçak (Alanya Alaaddin Keykubat University /Turcja)
 • Zygmunt Wiatrowski (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

Redaktorzy tematyczni:

 • Elżbieta Kasprzak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – psychologia pracy
 • Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej mi. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) – filozofia pracy
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – andragogika
 • Janusz Sztumski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)  – socjologia pracy
 • Renata Tomaszewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Joanna Wierzejska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – pedagogika pracy, rynek pracy
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski) – poradoznawstwo, zawodoznawstwo

Redaktorzy językowi:

 • Aleksandra Pawlicka - język angielski
 • Elżbieta Komsta - język rosyjski
 • Włodzimierz Kucharek - język niemiecki

Redaktor statystyczny:

 • Barbara Ciżkowicz

Komitet Redakcyjny:

 • Sławomir Kaczmarek
 • Zygmunt Babiński
 • Katarzyna Domańska
 • Grzegorz Kłosowski
 • Andrzej Prószyński
 • Marlena Winnicka
 • Jacek Woźny
 • Ewa Zwolińska
 • Grażyna Jarzyna

Zadania Rady Naukowej Czasopisma „Szkoła – Zawód - Praca”

Rada Naukowa Czasopisma "Szkoła – Zawód - Praca" stanowi organ o charakterze opiniodawczym i doradczym Redaktora Naczelnego. Do zadań Członków Rady Naukowej należy w szczególności:
1. Współdziałanie z Redakcją Czasopisma "Szkoła – Zawód - Praca" w zakresie formułowania kierunku rozwoju Czasopisma.
2. Czuwanie nad poziomem merytorycznym Czasopisma.
3. Troska o popularyzację wyników badań naukowych publikowanych w Czasopiśmie "Szkoła – Zawód - Praca".
4. Promowanie Czasopisma "Szkoła – Zawód - Praca" w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP