Data publikacji : 2020-10-11

Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w środowisku wiejskim w świetle oczekiwań społecznych. Perspektywa temporalna

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki społecznego wartościowania pracy zawodowej nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania w środowisku wiejskim. W tekście zaprezentowano przemiany społecznych oczekiwań wobec nauczyciela w środowisku wiejskim w świetle literatury, a następnie dokonano prezentacji wyników własnych badań nad społecznymi oczekiwaniami wobec pracy nauczycieli na wsi w wymiarze temporalnym. A zatem, jak praca ta jest postrzegana przez podmioty edukacyjne będące w różnym wieku, a także, co się z tym wiąże, znajdujące się w innym usytuowaniu czasowym swego życia (cyklu życia), jak i czasu historycznego (pokolenia): uczniów, studentów kierunków nauczycielskich wywodzących się ze wsi, rodziców oraz dziadków i innych mieszkańców wsi.

Słowa kluczowe

nauczyciel ; podmioty edukacji ; oczekiwania społeczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie