Data publikacji : 2020-10-11

Właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum: perspektywa uczniowska

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Styl nauczania jest kategorią, która nie odnosi się do treści nauczania, a do formy (sposobu) pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela z uczniami. Wcześniejsze badania pokazały, że istnieje istotna zależność pomiędzy stylem pracy prowadzącego lekcje a uczeniem się uczniów i ich zaangażowaniem. W artykule zaprezentowano badania własne właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki na dwóch etapach edukacyjnych, przeanalizowano uzyskane wyniki i zaproponowano namysł nad kształceniem nauczycieli. Zaprezentowane rozważania wpisują się w dyskusję nad edukacją matematyczną w polskiej szkole.

Słowa kluczowe

styl nauczania ; nauczanie matematyki ; kultura nauczania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie