Data publikacji : 2020-10-11

Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Ludzie młodzi stanowią specyficzną grupę bezrobotnych, dla których podjęcie pracy ma wiele różnych znaczeń, stwarzając im szansę zarówno na rozwój indywidualny, jak i na dorastanie w roli członka danej społeczności. Wśród przyczyn bezrobocia młodych wymienia się kompetencje społeczne, w tym deklarowane przekonania. W artykule podjęto próbę zdiagnozowania przekonań młodzieży (szkolnej i akademickiej) na temat osób bezrobotnych wraz ze wskazaniem wybranych zależności. W badaniu wzięły udział 1084 osoby, w tym 588 uczniów ze szkół średnich (liceum i technikum) oraz 496 studentów różnych kierunków studiów z dziewięciu województw. Wyniki analiz wskazują, że młodzież najsilniej deklaruje posiadanie mniejszego zasobu wiedzy przez osoby bezrobotne niż przez osoby pracujące, a najsłabsze przekonanie żywi wobec twierdzenia, że bezrobotni są winni swojej złej sytuacji zawodowej. Prezentowane wyniki mogą okazać się przydatne podczas doskonalenia poszczególnych strategii oraz form działań pomocowych i profilaktycznych świadczonych przez specjalistów oraz wolontariuszy na rzecz młodzieży.

Słowa kluczowe

bezrobocie ; młodzież ; przekonania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie