Data publikacji : 2020-10-11

Kontrowersje wokół badania losów absolwentów studiów pedagogicznych

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W zamyśle autorki, artykuł niniejszy stanowi przestrzeń do zaprezentowania fragmentu badań własnych zrealizowanych pod kątem losów zawodowych absolwentów studiów pedagogicznych. Autorka zestawia uzyskane rezultaty własnych badań empirycznych z danymi wynikającymi z realizacji ogólnopolskiego programu monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz danymi pochodzącymi ze statystyk powiatowych urzędów pracy.

Słowa kluczowe

badanie losów zawodowych ; szkolnictwo wyższe ; absolwenci ; rynek pracy ; zatrudnienie ; dane statystyczne ; badanie ekonomicznych losów absolwentów ; powiatowe urzędy pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie