Data publikacji : 2020-10-11

Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym – doniesienia z badań

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W publikacji dokonano prezentacji potrzeb studentów w zakresie dostosowania do nich uczelni. Ponadto przeanalizowano potrzeby i oczekiwania pracowników dydaktycznych i administracyjnych odnośnie do możliwości kształcenia osób z niepełnosprawnością. Uwzględniono przy tym trudności w realizacji efektywnego kształcenia, konieczność dostosowania pracy do specyfiki poszczególnych niepełnosprawności, w tym osób ze spektrum autyzmu, a także sposoby realizacji praktyk studenckich.

Słowa kluczowe

niepełnosprawność ; szkolnictwo wyższe ; dostosowanie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie