Data publikacji : 2020-10-11

Miejsce pracy w systemie wartości życiowych osób zatrudnionych za granicą

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Praca jest podstawową formą aktywności ludzkiej. Wartość pracy w życiu człowieka kształtuje się pod wpływem procesów edukacyjnych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Prezentowane wyniki badań empirycznych pozwalają ukazać miejsce pracy w systemie wartości osób migrujących zarobkowo. Praca jawi się tu najczęściej jako wartość instrumentalna, służąca zdobywaniu innych wartości, niepozbawiona jednak aspektów wartości samej w sobie (autotelicznej).

Słowa kluczowe

praca ; wartość pracy ; rola pracy w życiu człowieka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie