Data publikacji : 2020-10-11

Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku)

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W opracowaniu skupiono się na wyborach podstawowych form działalności: pracy, nauce, rekreacji i wypoczynku osadzonych, zarówno w warunkach wolnościowych, jak i podczas odbywania kary pozbawienia wolności, czyli pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej. Opracowanie wsparte zostało studium indywidualnego przypadku – losów badanego mężczyzny, skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na 25 lat pozbawienia wolności. W badaniach poddano weryfikacji koncepcję Tyszkiewicza, którą starano się zweryfikować za pomocą uzyskanych danych empirycznych.

Badany deklarował, że jego zachowania w zakresie zdobywania nauki, wykonywania obowiązków w pracy i spędzania czasu wolnego były indywidualnymi decyzjami. Jednakowoż w tych wyborach, zarówno w tzw. warunkach wolnościowych, jak i podczas przebywania w zakładach karnych, partycypowały pozytywne oraz negatywne oddziaływania środowiskowe współdecydujące o wyborach aktywności badanego

Słowa kluczowe

podstawowe formy działalności ; praca ; nauka ; rekreacja ; wypoczynek ; kara pozbawienia wolności ; endo- i egzogenne wybory postępowania


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie