Data publikacji : 2020-10-11

Styl życia twórców teatralnych – na podstawie badań własnych

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w problematykę zawodu i pracy, dotyczy on stylu życia twórców teatralnych w Polsce reprezentowanych przez aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych. Swoją analizę opieram na wywiadach swobodnych, jakie przeprowadziłam z aktorami w latach 2015–2017, w sześciu ośrodkach teatralnych w Polsce. Wykorzystuję także źródła zastane – wywiady dziennikarskie z twórcami teatralnymi i publikacje książkowe dotyczące ich życia (autobiografie i wywiady-rzeki). Interesują mnie zwyczaje w teatralnym środowisku pracy i specyficzny sposób traktowania czasu przez członków tego zawodowego środowiska.

Słowa kluczowe

styl życia ; polscy aktorzy ; zwyczaje i obyczaje ; rekreacja ; poziom konsumpcji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie