Data publikacji : 2019-03-05

Dialog ze współczesnym pracodawcą. Wybrane trendy rynku pracy

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Autorka artykułu ukazuje zarysowującą się potrzebę budowania autentycznego dialogu i dwustronnej relacji między współczesnym pracodawcą a jego pracownikami. Podstawą i uzasadnionym kontekstem do formułowania takiego stwierdzenia jest analiza dynamicznych zmian w sferze pracy człowieka i jego biografii zawodowych, których nowy wymiar wyraźnie zaznacza się w obszarze nowoczesnego środowiska organizacji. Na potwierdzenie swoich rozważań autorka artykułu przytacza wyniki badań zaprezentowane w Raporcie 2019 Deloitte Global Human Capital Trends (N=10 tys., 2019), odnoszące się do zmian i wyzwań stojących przed organizacjami w przyszłości, szczególnie w relacji do kadry pracowniczej. Podejmowana jest także tematyka aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży, doradztwa akademickiego oraz znacze nia edukacji w przygotowaniu młodych ludzi do zajęcia nowoczesnych ról w kontrakcie z pracodawcą.

Słowa kluczowe

współczesny pracodawca ; rynek pracy ; kariera przez całe życie ; zmiany w sferze pracy ; przyszłość pracy człowieka ; nowoczesna organizacja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie