Data publikacji : 2020-12-28

Czynniki stresogenne w kontekście kształcenia młodzieży przechodzącej okres adolescencji

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie czynników stresogennych w kontekście kształcenia młodzieży przechodzącej okres adolescencji, ponieważ to zagadnienie w odniesieniu do specyficznego okresu, jakim jest dojrzewanie w życiu młodego człowieka, wydaje się istotne. W artykule przedstawiono pojęcie stresu, a także zjawiska z nim związane. Zaprezentowano także zagadnienie adolescencji. Zwrócono uwagę na proces kształcenia młodzieży i czynniki stresogenne w tym aspekcie. Skupiono się na roli edukacji zdrowotnej w szkole w odniesieniu do problematyki stresu i zadaniach edukacji szkolnej w tym zakresie. Przedstawiono raport z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w roku 2019, który dotyczył różnorodnych obszarów funkcjonowania młodzieży, i w którym poruszono między innymi aspekt stresu, jaki młodzież odczuwa w szkole.

Słowa kluczowe

szkoła ; edukacja ; stres


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie