Data publikacji : 2020-12-28

Przygotowanie etyczne nauczycieli profesjonalistów do pracy

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Niejednokrotnie słychać głosy, że reprezentanci wielu zawodów, w tym również zawodu nauczycielskiego mają charakteryzować się ponadprzeciętnym przygotowaniem do wykonywanej pracy. Stanowi to wyraz upominania się o profesjonalizm, o bycie profesjonalistą w uprawianym zawodzie. Ta ponadprzeciętność odnosi się do wielu wymiarów zawodu nauczycielskiego, a zwłaszcza wymiaru etycznego. Wskazuje się na to, że nauczyciel ma być profesjonalistą również pod względem etycznym w trakcie podejmowanej aktywności zawodowej. Stąd też tak doniosłe znaczenie przypisuje się rzetelnej nauczycielskiej edukacji etycznej, która powinna odbywać się na najwyższym poziomie, a co za tym idzie przygotowywać kandydatów do zawodu nauczycielskiego do radzenia sobie z wieloma dylematami natury etycznej, przed jakimi staną w trakcie uprawiania swojej profesji.

Słowa kluczowe

nauczyciel ; profesjonalista ; profesjonalizm ; edukacja etyczna nauczycieli


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie