Data publikacji : 2020-12-28

Nauczyciel stażysta wobec wymagań wynikających z procedury awansu zawodowego nauczycieli

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W artykule przedstawiono uwarunkowania ścieżki awansu zawodowego wynikające z wymagań, jakie stawia przed nauczycielem stażystą rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Analizowany w kontekście ośmiu wymagań rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, naznaczony troską o wzbogacenie i unowocześnienie warsztatu dydaktyczno-wychowawczego, został opisany z uwzględnieniem różnorodnych działań podejmowanych przez nauczycieli stażystów oraz leżących u ich podstaw motywów.

Słowa kluczowe

nauczyciel stażysta ; awans zawodowy nauczyciela ; rozwój profesjonalny i osobowy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie