Data publikacji : 2020-12-28

Absolwent szkoły wyższej wobec tranzycji na rynek pracy – w obliczu kształtowania się tożsamości zawodowej

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Opracowanie stanowi analizę literatury przedmiotu w obszarze aspektów kształtowania tożsamości młodego człowieka na rynku pracy. Przedmiotem refleksji jest aktywność zawodowa młodzieży w procesie tranzycji, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki i kierunków zmian na rynku pracy. Jak podkreślają autorzy raportu Foundation Findings: Youth and work, współcześnie należy położyć duży nacisk na pomoc młodzieży w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy. Ważne wydaje się w tym procesie podejmowanie działań w zakresie ukształtowania jednostki gotowej do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Słowa kluczowe

absolwent ; tranzycja ; edukacja ; tożsamość ; rynek pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie