Data publikacji : 2020-12-28

Determinanty gospodarcze warunkujące efektywność kształcenia w Polsce i na Ukrainie

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka determinantów warunkujących efektywność kształcenia. Na tle czynników subiektywnych i obiektywnych, które w procesie dydaktycznym odgrywają istotną rolę, podjęto próbę ujęcia siły oddziaływania bodźców gospodarczych. Omówiono obszary sprzężenia oraz stopień skorelowania systemu gospodarczego i systemu edukacji. Wpływ determinantów gospodarczych na proces dydaktyczny oraz jego efektywność opisano na przykładzie szkolnictwa zawodowego. Ujęto niektóre trudności w relacji gospodarka – szkoła zawodowa. Zgromadzony materiał zaprezentowano w aspekcie porównawczym, analizując jednocześnie działanie impulsu gospodarczego na polski i ukraiński system kształcenia zawodowego.

Słowa kluczowe

pedagogika ; efektywność kształcenia ; czynniki subiektywne i obiektywne ; czynniki gospodarcze ; klasyfikacja zawodów ; korelacja systemu edukacyjnego i gospodarczego ; partnerstwo społeczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie