Data publikacji : 2020-12-28

Wizerunek kandydata do pracy ‒ (nie)doceniany aspekt procesu rekrutacji

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Efektywne budowanie wizerunku jest bardzo ważną umiejętnością. Kreujemy swoją markę osobistą zarówno prywatnie, jak i służbowo. Stosujemy do tego różne narzędzia. W dobie ogólnego dostępu do Internetu, w procesie kreowania wizerunku bardzo istotną rolę pełnią portale społecznościowe. Internet to przestrzeń, która ma bardzo duży potencjał, lecz niesie za sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, a niewiedza w tym zakresie nie jest wytłumaczeniem. W artykule poruszone zostały zagadnienia związane ze współczesnym rynkiem pracy, poszukiwaniem kandydatów do pracy oraz zdobywaniem przez rekruterów informacji na ich temat. Opracowanie jest rezultatem wieloletnich praktyk dydaktycznych i zawodowych. Artykuł stanowi zbiór obserwacji, refleksji i doświadczeń autorki wynikających z pracy doradcy zawodowego,

Słowa kluczowe

wizerunek ; marka osobista ; kandydat do pracy ; PR ; rekrutacja ; selekcja ; rynek pracy ; zatrudnienie ; rozmowa kwalifikacyjna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie