Data publikacji : 2020-12-28

Nowy świat pracy, firma 4.0 i cyfrowy pracownik. Niedaleka przyszłość

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Praca jest podstawową kategorią badawczą pedagogiki pracy. W jej obszarze zachodzą wielkie przeobrażenia wynikające z rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej, Przemysłu 4.0 oraz coraz powszechniejszego zastosowania cyfrowej siły roboczej w gospodarce światowej, a zatem inteligentnych i uczących się maszyn. Zagadnieniom tym poświęcono prezentowane rozważania. Inspirują one do stawiania pytań badawczych na temat przyszłości pracy; jej sensu, charakteru i treści. Kluczowe pozostaje pytanie, czy praca będzie dalej ‘ludzka’.

Słowa kluczowe

pedagogika pracy ; ludzka praca ; czwarta rewolucja przemysłowa ; Przemysł 4.0, firma 4.0 ; homo sapiens digital ; pracownik cyfrowy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie