Data publikacji : 2019-03-05

Wzory przebiegu karier zawodowych kobiet – w kierunku łączenia ról rodzinnych i zawodowych

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W życiu dorosłego człowieka istnieją dwa podstawowe obszary aktywności – praca zawodowa i życie rodzinne. Jednostka pełni w nich najważniejsze
role, im też poświęca większość swego czasu. Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze sprawiają, że kobietom przypadają zadania nie tylko związane z wypełnianiem obowiązków rodzicielskich czy macierzyńskich, ale też zawodowych, społecznych i politycznych. Sytuacja ta motywowana jest także przemianami kulturowymi – w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że „aktywne uczestnictwo kobiet na rynku pracy i zwiększenie ich udziału w zatrudnieniu w krajach europejskich wiąże się nie tylko z procesami emancypacyjnymi, ale również edukacyjnymi”1. Proces ten będzie postępował w kierunku równości w każdym obszarze działalności człowieka.

Słowa kluczowe

kariera zawodowa ; role społeczne ; rodzina


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie