Data publikacji : 2020-12-28

Metody pracy doradcy zawodowego – wybrane wyniki badań własnych

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W przeobrażeniach całego poradnictwa, które ewoluuje od poradnictwa zawodowego ku poradnictwu kariery odgrywają niezwykle istotną rolę dwa konteksty: ekonomiczny i społeczno-kulturowy. Przemiany wynikające z tych kontekstów przekształcają nie tylko zadania i cele działań doradczych, ale wymuszają stosowanie określonych metod pracy, które są w stanie odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania współczesnych radzących się. Poradnictwo zawodowe stanowi rodzaj działalności, która ewoluuje zarówno w zakresie treści merytorycznej, jak i stosowanych metod, technik i narzędzi. Zawarte w niniejszej publikacji informacje dotyczą analizy wyników badań własnych odnoszących się do metod pracy, jakimi posługują się doradcy zawodowi, i próbie odpowiedzi na pytanie: czy metody te otwierają przestrzeń do zastosowania coachingu w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych?

Słowa kluczowe

poradnictwo zawodowe ; coaching ; metody pracy ; coaching w poradnictwie zawodowym


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie