Data publikacji : 2020-12-28

Młodzież akademicka o studenckim rodzicielstwie

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych wyników badań pilotażowych dotyczących studenckiego rodzicielstwa w opinii młodzieży akademickiej. W badaniach własnych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w obszarze której wykorzystano technikę ankiety, a narzędziem badawczym uczyniono autorski kwestionariusz ankiety, który wypełniło 100 studentów (w przedziale wiekowym 19‒27) różnych uczelni i kierunków studiów w Polsce. Analizę zgromadzonego materiału badawczego prowadzono pod względem: postrzegania studenckiego rodzicielstwa; oferowanych uczelnianych rozwiązań wspierających studentów-rodziców według młodzieży akademickiej oraz jej oczekiwań w tym zakresie

Słowa kluczowe

młodzież akademicka ; studenckie rodzicielstwo ; student-rodzic


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie