Data publikacji : 2020-12-28

Rodzaje aktywności edukacyjno- zawodowej osób młodych poszukujących zatrudnienia w sieci internetowej

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie związane z aktywnością edukacyjno-zawodową osób młodych, poszukujących zatrudnienia w sieci internetowej. Na podstawie literatury przedmiotu zdefiniowano kluczowe pojęcia oraz przedstawiono sytuację na rynku pracy. Zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w latach 2018‒2019, których celem było wskazanie rodzajów aktywności edukacyjno-zawodowej ludzi młodych (do 30. roku życia), zarówno bezrobotnych, jak i nieposiadających statusu osoby bezrobotnej (pracujących oraz niepracujących) w sieci. Analizie poddano wiele form aktywności, począwszy od poszukiwania informacji istotnych z punktu widzenia rynku edukacyjnego i rynku pracy, poprzez kontakty z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, pracodawcami i innymi osobami, aż do uczestnictwa w dyskusjach odbywających się w sieci na tematy edukacyjno-zawodowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rodzaje aktywności edukacyjno-zawodowej osób młodych, poszukujących zatrudnienia w sieci koncentrują się w głównej mierze na: informacjach o ofertach pracy i ofertach edukacyjnych, sytuacji na rynku pracy, kontaktach z pracodawcami, przeglądaniu stron o tematyce edukacyjnej i zawodowej. Niestety bardzo rzadko młodzi ludzie odwiedzali strony internetowe instytucji zajmujących się wsparciem z zakresu spraw edukacyjno-zawodowych i sporadycznie kontaktowali się ze specjalistami z tego zakresu

Słowa kluczowe

rynek pracy ; osoby poszukujące zatrudnienia ; młode osoby bezrobotne ; aktywność edukacyjno-zawodowa ; Internet


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie