Data publikacji : 2019-03-05

Cechy temperamentu i charakteru a skłonność do kształtowania pracy

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, czy dyspozycje pracownika w postaci cechy charakteru i temperamentu R. Cloningera mogą sprzyjać skłonności do kształtowania pracy. Kształtowanie pracy1 jest zachowaniem polegającym na dokonywaniu zmian w zadaniach oraz relacjach w ramach wykonywanej przez siebie pracy. Badanie przeprowadzono wśród 162 pracowników z wykorzystaniem Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru TCI-R (56) oraz Kwestionariusza Kształtowania Pracy – KKPracy. Zaprezentowane wyniki potwierdzają, że poziom kształtowania pracy jest zależny (R2=0,36) od unikania szkody (β=-0,39), uzależnienia od nagrody (β=0,32), samokierowania (β=-0,28), autotranscendencji (β=0,24) oraz skłonności do współpracy (β=0,15). Kształtowanie zadań jest objaśniane przez 24% zmiennych unikanie szkody (β=-0,42) oraz wytrwałość (β=0,16). Kształtowanie myślenia o pracy jest wyjaśniane w 22% przez autotranscendencję (β=0,39) i skłonność do współpracy (β=0,19), natomiast skłonność do kształtowania relacji interpersonalnych jest objaśniana w 22% przez uzależnienie od nagrody (β=0,40) oraz skłonność do współpracy (β=0,17).

Słowa kluczowe

kształtowanie pracy ; praca ; pracownik ; osobowość ; charakter ; temperament


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie