Data publikacji : 2019-03-05

Orientacje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie wobec kariery zawodowej

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem było poznanie odpowiedzi na problem główny zawarty w pytaniu: jakie orientacje zawodowe przejawia młodzież niedostosowana społecznie płci męskiej umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym? Placówka, w której zrealizowano badania, jest przeznaczona dla chłopców niedostosowanych społecznie w wieku 13–18 lat będących w normie intelektualnej. W postępowaniu badawczym została przyjęta strategia ilościowa, która wpisała się w paradygmat pozytywistyczny. Badania przeprowadzono za pomocą metody indywidualnych przypadków, do której dobrano technikę testu. Narzędzie badawcze stanowił wystandaryzowany kwestionariusz „Moja kariera”. Otrzymane wyniki badań pozwoliły poznać orientacje na karierę zawodową wśród grupy nieletnich.

Słowa kluczowe

kariera zawodowa ; orientacja zawodowa ; niedostosowanie społeczne ; młodzież niedostosowana społecznie ; resocjalizacja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie