Data publikacji : 2019-03-05

Nauczyciele o mężczyznach w sfeminizowanych zawodach

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Role zawodowe w kontekście stereotypów płci są przedmiotem eksploracji badawczych coraz częściej podejmowanych przez naukowców. Wynika to przede wszystkim z zachodzących przemian w pełnieniu przez kobiety i mężczyzn ról społecznych, w tym ról zawodowych. Podjęte rozważania dotyczą funkcjonowania mężczyzn w sfeminizowanych zawodach. Celem badań była diagnoza opinii czynnych zawodowo nauczycieli na temat funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych w kontekście stereotypów płci. Zwrócono również uwagę na opinie badanych odnośnie do konsekwencji stereotypowej oceny wykonywania pracy przez mężczyzn w zawodach zdominowanych przez kobiety.      

Słowa kluczowe

zawody sfeminizowane ; mężczyzna ; nauczyciel


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie