Data publikacji : 2019-03-05

Benchmarking a działania przedsiębiorców w obszarze dobre praktyki CSR z zakresu pracy

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie benchmarkingu jako elementu zarządzania w kierunku realizacji społecznej odpowiedzialności w organizacji. Koncepcja benchmarkingu utworzona jest na gruncie wzorców najlepszych doświadczeń wdrożonych w procesach zarządzania. Zagadnienie benchmarkingu przedstawiono w ujęciu teoretycznym oraz w zakresie praktyk społecznej odpowiedzialności w Polsce w aspekcie Normy ISO 26000 w ujęciu praktycznym. Przeanalizowano dane z Raportów Dobrych Praktyk przygotowywanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dane wskazują, że z roku na rok przybywa przykładów dobrych praktyk z zakresu wszystkich obszarów według normy ISO 26000. Szczególną uwagę zwrócono na wzrastającą liczbę rozwiązań z zakresu pracy, na skutek benchmarkingu. Stwierdzono, że w latach 2008–2018 w ramach wzajemnego benchmarkingu firm liczba dobrych praktyk z zakresu pracy wzrosła z 16 do 237 praktyk. Benchmarking dobrych praktyk z zakresu pracy to również potwierdzenie realizacji trendów zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie celu 3, 8 oraz 4. Artykuł stanowi przyczynek do szczegółowej analizy, jaki rodzaj, przebieg, schemat procesu benchmarkingu występuje najczęściej w polskich organizacjach i jaka jest efektywność tego zjawiska.      

Słowa kluczowe

benchmarking ; dobre praktyki ; rynek pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie