Data publikacji : 2021-01-18

O etycznym nauczycielu – rozważania na kanwie monografii Dariusza Zająca „Etyczność pracy zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczne”

Dział: Recenzje

Abstrakt

Artykuł ten stanowi krytyczną ocenę książki Dariusza Zająca „Etyczność pracy zawodowej nauczycieli” i wprowadzenie do dyskusji nad rolą edukacji etycznej w kształceniu nauczycieli.

Słowa kluczowe

edukacja etyczna ; nauczyciel ; pedeutologia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie