Data publikacji : 2021-01-14

Integracja czy oddzielenie życia zawodowego i prywatnego? Nowoczesne technologie komunikacyjne a godzenie pracy z zobowiązaniami pozazawodowymi

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie tematu godzenia ról zawodowych i poza pracą w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Sztywny podział na obszar pracy i życia pozazawodowego staje się trudny do osiągnięcia w warunkach nieustannej dostępności, społeczeństwa funkcjonującego w trybie 24/7. Koncepcja rozdzielenia pracy i zobowiązań pozazawodowych ściera się obecnie z podejściem zakładającym integrację życia zawodowego i prywatnego oraz wzajemne przenikanie się tych sfer. Polacy coraz częściej zauważają zjawisko integracji pracy z obszarem funkcjonowania poza nią we własnym życiu. Starania ukierunkowane na zachowanie za wszelką cenę ścisłych granic między pracą i życiem poza nią mogą być źródłem stresu, spadku wydajności i efektywności. W niektórych przypadkach częściowe przenikanie się ról życiowych związanych z pracą i domem może skutkować poprawą funkcjonowania w tych obszarach. Jednym z rozwiązań, które sprzyjają zacieraniu się granic między pracą i życiem osobistym są nowoczesne technologie mobilne. Jak wynika z literatury przedmiotu, ich użytkowanie może wiązać się z szeregiem pozytywnych, ale również negatywnych konsekwencji dla łączenia pracy z życiem poza nią. Istotne w tym kontekście jest zarządzanie granicami (ang. boundary management) i wybór odpowiedniej strategii w tym zakresie.

Słowa kluczowe

równowaga praca‒życie ; integracja pracy z życiem pozazawodowym ; zarządzanie granicami ; nowoczesne technologie komunikacyjne ; zmiany na rynku pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie