Data publikacji : 2019-03-05

Nowa reforma oświaty – szansa czy zagrożenie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego?

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Wdrażana reforma oświaty w zakresie szkolnictwa zawodowego znajduje się obecnie w początkowym stadium. Zapoczątkowała ją aktualizacja klasyfikacji zawodów oraz wprowadzenie szkół branżowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej aktualnie kładzie duży nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego. Zainicjowany proces zmian, m.in. dzięki wprowadzeniu kształcenia dualnego, ma na celu dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Ścisła współpraca szkół zawodowych z lokalnymi przedsiębiorcami ma za zadanie promować szkolnictwo zawodowe i zwiększać jego prestiż w społeczeństwie. Założenia reformy są ze wszech miar słuszne, ale póki co nie znajdują bezpośredniego przełożenia na zainteresowanie uczniów, którzy niezbyt chętnie decydują się na kształcenie w szkołach branżowych.

Słowa kluczowe

reforma oświaty ; szkolnictwo zawodowe ; uczeń ; kształcenie dualne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie