Data publikacji : 2021-01-15

Wpływ środowiska a motywacja wyboru studiów przez studentów nauk humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i nauk ścisłych Politechniki Rzeszowskiej

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Motywacja towarzyszy wszelkim aktywnościom człowieka od jego najmłodszych lat. Do tych najważniejszych należy zaliczyć: zabawę, edukację i pracę. Aktywności te łączą się wzajemnie w różnych proporcjach i zależą od środowiska życia jednostki. Otoczenie rodziców, rodzeństwa, dziadków, przyjaciół, znajomych, kształtuje u dziecka postrzegania świata, a także wpływa w różny sposób na podejmowanie przez niego wiele czynności życiowych. Środowisko ludzi, obiektów, tych samych miejsc, także implikuje różne motywy w kreowaniu zachowania człowieka, które przekładają się na jego aspiracje do osiągania różnych celów życiowych.

Artykuł jest próbą przybliżenia wpływu środowiska domu rodzinnego, a więc głównie rodziców, tradycji rodzinnych, rówieśników, wychowawców, nauczycieli na motywy wyboru kierunku studiów wśród studentów nauk humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego jak i studentów nauk ścisłych z Politechniki Rzeszowskiej.

Słowa kluczowe

środowisko ; edukacja ; motywacja ; praca


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie