Data publikacji : 2021-01-14

Matczyna rekonstrukcja osobowości portugalskiego nauczyciela wczesnej edukacji – proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé badań własnych)

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

Celem opisywanych badań o charakterze eksploracyjnym było wypracowanie teorii ugruntowanej, która mogłaby nakreślić znaczenie osobowości nauczyciela wczesnej edukacji. Opisywany proces badawczy odbywał się zgodnie z ideą metody teorii ugruntowanej. Materiał empiryczny stanowiły transkrypcje wywiadów prowadzonych z matkami dzieci w młodszym wieku szkolnym w Portugalii. W efekcie prowadzonych prac możliwe było sformułowanie hipotezy badawczej, dzięki której wyprowadzono wnioski, że badane matki widzą istotną rolę osobowości nauczyciela wczesnej edukacji w procesie edukacyjnym, a ich wypowiedzi oscylują wokół czterech obszarów ułożonych według stopnia natężenia wypowiedzi, a mianowicie: w budowaniu pozytywnych relacji, motywowaniu do nauki i działania, stymulowaniu prawidłowego rozwoju i zachowaniu dobrego samopoczucia uczniów.

Słowa kluczowe

pedagogika wczesnoszkolna ; badania jakościowe ; nauczyciel wczesnej edukacji ; osobowość ; rekonstrukcja ; teoria ugruntowana


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie