Data publikacji : 2021-01-18

Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przykład Śląska i Małopolski

Beata ZiębińskaDział: Raporty z badań

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie wpływu współczesnych koncepcji kształtujących politykę społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem deinstytucjonalizacji, rozumianej jako przechodzenie od opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w tradycyjnych instytucjach opiekuńczych do wspierania ich w dotychczasowych środowiskach zamieszkania. Proces ten wpływa zarówno na poszerzanie zakresu domowych usług opiekuńczych, jak i na rozwój ośrodków wsparcia dziennego, a także na wiążące się z tym zmiany w sferze pracy w sektorze pomocy społecznej. Badanie ma charakter porównawczy i ukazuje podobieństwa i różnice między rozwojem deinstytucjonalizacji w Małopolsce i na Śląsku.

Słowa kluczowe

pomoc społeczna ; deinstytucjonalizacja ; starość ; praca ; ośrodek wsparcia ; dom pomocy społecznej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie