Data publikacji : 2021-01-14

Rodzina w przestrzeni wychowawczej szkoły podstawowej – raport z badań

Tomasz Parafiniuk

https://orcid.org/0000-0002-2023-7318

Edyta BanuchaDział: Raporty z badań

Abstrakt

Artykuł pt. „Rodzina w przestrzeni wychowawczej szkoły podstawowej – raport z badań” traktuje o poszukiwaniu i wdrażaniu nowych form współpracy szkoły i rodziców w kontekście kształtowania prawidłowych postaw wychowawczych u uczniów w odniesieniu do głównych kierunków analiz dotyczących tego zagadnienia, jego źródeł i wymiarów w przestrzeni Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie. Istniejące kontrowersje wokół przestrzeni wychowawczej w placówkach oświatowych w Polsce sprowokowały autorów niniejszego artykułu do skoncentrowania swojej uwagi – na co wskazuje literatura przedmiotu, na jeden z najważniejszych składników przestrzeni edukacyjnej, którym jest szkoła, a w niej rodzic, uczeń i nauczyciel. Zainteresowanie tym składnikiem jestW artykule podjęto rozważania o poszukiwaniu i wdrażaniu nowych form współpracy szkoły i rodziców, w kontekście kształtowania prawidłowych postaw wychowawczych u uczniów w odniesieniu do głównych kierunków analiz dotyczących tego zagadnienia, jego źródeł i wymiarów, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie. Istniejące kontrowersje wokół przestrzeni wychowawczej w placówkach oświatowych w Polsce sprowokowały autorów niniejszego artykułu do skoncentrowania swojej uwagi – na co wskazywano w literaturze przedmiotu – na jeden z najważniejszych składników procesu edukacji, którym jest szkoła, a w niej rodzic, uczeń i nauczyciel. Zainteresowanie tym składnikiem jest w pełni uzasadnione pod względem wymogów stawianych przez system nadzoru pedagogicznego polskich szkół i placówek oświatowych, który w swych działaniach dąży do ukształtowania prawidłowego, zgodnego z normą systemu wartości dziecka przy aktywnym uczestnictwie rodzica i nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949). w pełni uzasadnione w kontekście wymogów stawianych przez system nadzoru pedagogicznego polskich szkół i placówek oświatowych, który w swych działaniach dąży do ukształtowania prawidłowego, zgodnego z normą systemu wartości dziecka przy aktywnym uczestnictwie rodzica i nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Słowa kluczowe

szkoła ; rodzic ; pedagog ; nauczyciel ; szkoła podstawowa ; współpraca ; wsparcie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie