Data publikacji : 2021-01-18

Szkoła, zawód i praca w relacjach dorosłych ludzi bezdomnych

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

W artykule omawiane są relacje dorosłych ludzi bezdomnych nt. szkoły, zawodu i pracy pochodzące z 33 pogłębionych wywiadów indywidualnych. Mimo pozytywnej oceny zeszłych doświadczeń zawodowych i, nierzadko wymuszonego, niskiego zaangażowania w obowiązki szkolne w młodości, rozmówcy sceptycznie oceniali możliwość udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dysfunkcje rodziny pochodzenia i jej niski status społeczno-ekonomiczny były wiązane bezpośrednio lub pośrednio z wyborem strategii ucieczkowej od codzienności. Najczęściej rolę mediatora związku dysfunkcji rodziny pochodzenia z niskim zaangażowaniem w obowiązki szkolne i wykluczeniem w szkole pełniło uzależnienie. Jako ograniczenie podjęcia pracy zarobkowej uznawano również niemożność wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, co pozostaje w związku z obserwowaną nadreprezentacją mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym pośród ludzi bezdomnych, oferowaniem nieelastycznego czasu pracy przez pracodawców (ang. take it or leave it) oraz silną preferencją samozatrudnienia deklarowaną przez ludzi bezdomnych.

Słowa kluczowe

bezdomność ; ludzie bezdomni ; szkoła ; praca ; czynniki ryzyka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie