Data publikacji : 2021-01-15

Jeżeli nie liceum, to technikum czy szkoła branżowa? Pierwsze edukacyjno-zawodowe wybory uczniów szkół powiatu pilskiego

Dział: Raporty z badań

Abstrakt

. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie czynników wpływających na wybór poziomu kształcenia zawodowego przez uczniów z klas pierwszych szkół branżowych i techników. Przedstawione zostaną zdania młodzieży na temat korzyści kształcenia w szkole branżowej i technikum, źródła informacji na temat możliwości i zasad kształcenia zawodowego, opinie dotyczące poziomu trudności i wpływu innych osób na podejmowane decyzje. Odwołano się do aktualnych przepisów prawa oświatowego i innych badań odnoszących się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Nawiązano również do okresu rozwojowego, na jaki przypada podejmowanie pierwszych edukacyjno-zawodowych wyborów i teorii rozwoju zawodowego.

Słowa kluczowe

system edukacji ; szkolnictwo zawodowe ; dorastanie ; rozwój zawodowy ; wybory edukacyjno-zawodowe


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie