Data publikacji : 2019-03-05

Kompetencje kluczowe oczekiwanena współczesnym rynku pracy

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W ostatnich latach dużo się mówi i pisze o kompetencjach. Są one przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych: psychologii, pedagogiki, antropologii, socjologii, nauk o zarządzaniu, ale również rynku pracy. Pytanie o kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy pojawia się często w rozmowach osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Jakie należy posiadać kompetencje, aby uchronić się przed bezrobociem? Na jakie kompetencje pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie? Jakie kompetencje mogą zapewnić dobrą pracę? Chcąc uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania, w artykule dokonano analizy teoretycznej dostępnej literatury.

Słowa kluczowe

współczesny rynek pracy ; kompetencje ; kompetencje kluczowe


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie