Data publikacji : 2020-10-11

Rozwój kariery jednostki w warunkach zmian społeczno-ekonomicznych

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Rynkowe warunki działalności, współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne doprowadziły do konieczności rozwoju aktywności zawodowej, wzrostu samoświadomości zawodowej, niezależności jednostki w opanowywaniu nowych umiejętności, zasad adaptacyjnego zachowania na rynku, czynników konkurencyjności dla udanego rozwoju kariery jednostki. Ważne są: rozsądny wybór rodzaju kariery z uwzględnieniem jej etapów, monitorowanie rynku pod kątem czynników wpływających na orientację kariery, postawy, cele i motywy konkretnej osoby. Czynniki te są konieczne zarówno dla pracownika, jak i organizacji, zainteresowanej planowaniem skutecznej strategii zarządzania karierą i rozwojem personelu, regulacją współpracy zawodowej między wszystkimi uczestnikami relacji biznesowych oraz harmonijnym zaspokajaniem ich zainteresowań, celów i motywów dotyczących rozwoju kariery. We współczesnych warunkach zmian społeczno-ekonomicznych należy podkreślić rolę przedsiębiorczości w rozwoju kariery jednostki, w szczególności funkcję gospodarczą i społeczną w realizacji potencjału osobistego i zawodowego, samoświadomości, samodzielności w podejmowaniu decyzji organizacyjno-zarządczych, innowacyjności w rozwiązywaniu sytuacji zawodowych. Na rozwój kariery jednostki w warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego wpływają też czynniki psychologiczne dotyczące konkurencyjności, motywacji, orientacji na sukces, efektywnego rozwoju osobistego i zawodowego, samodzielnego podejmowania decyzji, satysfakcji z pracy. Pozytywne tendencje rozwoju kariery jednostki wskazują na wzrost poziomu motywacji jednostki, jej poświęcenia się sprawie zawodowej.

Słowa kluczowe

kariera ; rynek pracy, ; biznes aktywność ; przedsiębiorczość ; konkurencyjność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie