Data publikacji : 2020-10-11

Koniec kariery zawodowej – w kierunku systemu portfolio

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W prezentowanym artykule omówione zostało zagadnienie kariery zawodowej. Przedstawiono wybrane, różne interpretacje tego terminu oraz zaakcentowano organizacyjny i jednostkowy punkt widzenia w podejściu do kariery zawodowej. Zwrócono także uwagę na zróżnicowane podejście do kariery zawodowej w różnych grupach pokoleniowych. Podjęto dyskusję nad odpowiedzią na pytanie, czy możemy mówić o końcu kariery i pójścia w kierunku systemu portfolio, czy tylko o zmianie podejścia do niej oraz czy zamiast terminu kariera nie będzie bardziej zasadne stosowanie takich pojęć, jak droga zawodowa lub biografia zawodowa.

Słowa kluczowe

kariera ; kariera zawodowa ; nastawienie na karierę ; przebieg kariery zawodowej, ; przemiany pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie