Data publikacji : 2020-10-11

Ubóstwo edukacyjne i region w niemieckim dyskursie naukowym. Zarys zagadnienia

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Kluczowe kategorie artykułu stanowią „ubóstwo edukacyjne” i „region”. Autorka na podstawie analizy literatury przedmiotu i wtórnej analizy badań empirycznych szkicuje relację między tymi dwoma terminami na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, zwłaszcza z perspektywy sfery badań edukacyjnych i polityki oświatowej, w których obie kategorie sukcesywnie zyskują na znaczeniu. Ważną rolę odgrywa tu pytanie o wkład systemu edukacji w przezwyciężanie nierówności edukacyjnych. Przegląd niemieckich badań dotyczących opieki nad małym dzieckiem, edukacji szkolnej, zawodowej, akademickiej oraz edukacji w środowiskach wiejskich wskazuje zarówno na szereg działań przynoszących już pozytywne efekty, jak i ewidentne deficyty, których eliminacja stanowi wyzwanie dla polityków, przedstawicieli nauki i regionalnych aktorów.

Słowa kluczowe

ubóstwo edukacyjne ; region ; badania edukacyjne ; kapitał społeczny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie