Data publikacji : 2020-10-11

Odpowiedzialność nauczyciela w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Trudności edukacyjne od lat stanowią przedmiot wielu analiz psychologiczno-pedagogicznych. W literaturze przedmiotu, w odniesieniu do uczniów mających trudności z nauką, zaczął nawet funkcjonować termin „specjalne potrzeby edukacyjne”. Dzieci z trudnościami napotykają w szkole na wiele barier, których niejednokrotnie nie są w stanie same pokonać. Nie wynika to z ich niechęci, a dysfunkcji, które odpowiednio wcześnie zauważone, właściwie zdiagnozowane, dają szansę dziecku na normalną naukę uwieńczoną sukcesami. Odpowiedzialność za diagnozę, a w dalszej kolejności sukcesy dziecka w szkole ponosi profesjonalny nauczyciel-wychowawca, którego wiedza, zaangażowanie oraz determinacja pozwolą na opiekę nad wychowankami i pomoc w pokonaniu wszelkich trudności edukacyjnych.

Słowa kluczowe

trudności edukacyjne ; odpowiedzialność ; uczeń ; nauczyciel


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie