Data publikacji : 2020-10-11

Doradztwo zawodowe u progu zmian

Joanna Nawój-Połoczańska

https://orcid.org/0000-0003-3248-8189

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Doradztwo zawodowe jako forma działania społecznego i pomocy nie jest wolne od instytucjonalnych uwikłań. Realizowane na podstawie centralnej polityki państwa może stanowić wsparcie jednostek w osiąganiu dojrzałości w wyborach edukacyjno-zawodowych bądź przeciwnie – biernie sprzyjać ich infantylizacji. Decyzje oparte na racjonalnych przesłankach i autotelicznych wartościach mogą zapobiegać problemom związanym z budowaniem tożsamości zawodowej, dobrostanem psychicznym, a także tranzycją na rynek pracy. W tym kontekście niewystarczające od lat wsparcie psychologiczno­­‑pedagogiczne młodzieży jest wyrazem niewydolności instytucji centralnych i samorządowych w tym zakresie. Konsekwencje dotyczące nieprzemyślanych i nieracjonalnych wyborów edukacyjnych i zawodowych ponosi młodzież. Celem niniejszego tekstu jest analiza sytuacji doradztwa zawodowego w latach 2016–2017, czyli w okresie poprzedzającym reformę.

Słowa kluczowe

doradztwo i poradnictwo zawodowe ; młodzież ; decyzje edukacyjno-zawodowe ; prekariat


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie