Data publikacji : 2020-10-11

Kompetencje personalne i społeczne uczniów technikum w kontekście potrzeb pracodawców

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Artykuł prezentuje oczekiwania pracodawców wobec pracowników w kontekście pożądanych kompetencji, jak również przedstawia prognozy zawodów deficytowych na rynku pracy. Przybliżono kompetencje personalne i społeczne uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (na przykładzie zawodu technik informatyk i technik hotelarstwa). Zaprezentowano opinię nauczycieli przedmiotów zawodowych na temat cech, w jakie chcieliby wyposażyć ucznia na dalszą drogę zawodową.

Słowa kluczowe

work pedagogy, ; key competencies ; life-long learning ; labour market, ; professional development


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie