Data publikacji : 2020-10-11

Studiowanie w dobie ponowoczesności O zanikaniu wspólnoty studenckiej – próba opisu i wyjaśnienia zjawiska

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W warunkach dynamicznych zmian demograficznych, technologicznych i strukturalno-rynkowych, a także przeobrażeń społeczno-kulturalnych edukacja coraz częściej traktowana jest instrumentalnie, jako kolejne zadanie do wykonania. Takie podejście do kształcenia i samokształcenia powoduje zmiany w relacjach międzyludzkich. W niniejszym artykule podjęta została próba opisu i wyjaśnienia jednego z coraz bardziej widocznych zjawisk w obszarze kształcenia akademickiego, jakim jest zanikania wspólnoty studenckiej. Podjęta dyskusja stanowi tym samym tło do planowanych badań i dalszych eksploracji badawczych.

Słowa kluczowe

uniwersytet ; kształcenie akademickie ; wspólnota studencka ; student, ; nauczyciel akademicki


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie