[1]
Miko-GiedykJ. 2020. Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w środowisku wiejskim w świetle oczekiwań społecznych. Perspektywa temporalna. Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 163-177. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.11.