[1]
Czechowska-BielugaM. 2020. Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych . Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 190-202. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.13.