[1]
SołtysiakT. 2020. Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku). Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 268-290. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.18.