[1]
PikułaN.G. 2020. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm pracy ludzkiej Wyzwania dla edukacji . Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 354-355. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.24.