[1]
SzempruchJ. 2020. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości . Szkoła - Zawód - Praca. 19 (paź. 2020), 358-358. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.01.26.