[1]
ZiębińskaB. 2021. Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przykład Śląska i Małopolski. Szkoła - Zawód - Praca. 20 (sty. 2021), 318-336. DOI:https://doi.org/10.34767/SZP.2020.02.20.